Pándy András

Pándy András neve egybeforrt a családirtással és a vérfertőzéssel. Amikor lánya vallomása alapján a belga rendőrség és ezzel együtt a világ is értesült azokról a horrorisztikus eseményekről, melyeket apjával együtt elkövettek, az évtizedek óta hordott, mindig mosolygó lelkész álarca pillanatok alatt lefoszlott a gonosztevőről, aki két feleségét és négy gyerekét ölte meg 1986 és 1990 között. Legalábbis ennyit sikerült bebizonyítani. Vagy mégsem? Pándy András története következik, szigorúan 18 éven felülieknek.

Pándy András szegény családba született 1927-ben a kárpátaljai Csap városában, közvetlenül a magyar határ mellett. Szülei alig tudták ellátni a négy gyereket (három fiú és egy lány), először az apa, majd az anya került lopás miatt börtönbe. A rokonság elmondása szerint András éles eszű, csendes fiú volt, aki fivéreivel együtt teológiát tanult, azonban csak a legidősebb testvér, Pándy Sándor fejezte be a tanulmányait. András 1953 környékén kezdte meg segédlelkészi gyakorlatát Hajdúhadházán, ahol megismerkedett első feleségével, Sőrés Ilonával. A falubeliek visszaemlékezései szerint az akkor 26 éves férfi kellemetlen, mogorva alak volt, aki mindig csak azt hajtogatta, hogy egyszer úgyis elhagyja az országot.Az 1956-os forradalom bukása után Pándy András kihasználva a zűrzavaros időket, feleségével együtt élt is az alkalommal és Bécs érintésével együtt Bázelbe került, ahol néhány hónapig gyűjtőtáborban voltak. Ezt követően 1957 tavaszán Pándy András, protestáns lelkész megérkezett Brüsszelbe, ahol tárt karokkal várta a körülbelül négy ezer főt számláló belgiumi magyar gyülekezet, tekintettel arra is, hogy a gyűjtőtáborból az akkori idők leghíresebb protestáns teológusának, Karl Barthnak az ajánlólevelével a zsebében távozott. A forradalmat követő időkben az országból elvándoroltak könnyen találtak második otthonra Nyugat-Európában, már csak azért is, mert a menekülteken senki nem kérte számon a hivatalos iratok, igazolások vagy dokumentumok hiányát. Pándy kihasználva a belgiumi magyarok hiszékenységét, könnyűszerrel válhatott szinte azonnal a Charleroi-ra, Waterschei-ra és Liege-re is kiterjedő közösség lelkipásztorává.

A Belgiumban letelepedő, felszentelés és kinevezés nélküli Pándy a következő húsz évben módszeresen kihasználta és lezüllesztette a protestáns közösséget. A hívektől kölcsönöket követelt, melyeket nem fizetett vissza és a református egyház belga és külföldi vezetésétől is folyamatosan támogatásokat igényelt, melyek nagy része a saját zsebébe vándorolt. Kiapadhatatlan pénzéhsége csillapítására új és új ötleteket talált ki. Mikrobuszt vásárolt, mellyel mozgó istentiszteleteket végzett az egyházközösség területén. Fáradhatatlanul rótta a kilométereket, parkolókban tartott úrvacsorákat és fizetség ellenében bűnbocsánatokat osztogatott. Ördögi modorával és szuggesztív stílusával még azt a bravúrt is sikerült elérnie, hogy 1972-ben Dr. Szekeres Attila, a brüsszeli protestáns teológiai fakultás professzora és több más egyházi személy jelenlétében felszenteljék a mozgó templomnak kikiáltott mikrobuszt.

Pándy külvilág elöl elrejtett, kegyetlen, hideg személyisége csak otthonában bontakozott ki igazán. Sörés Ilonától három gyermeke született, Ágnes 1958-ban, Dániel 1961-ben, Zoltán 1966-ban látta meg a napvilágot. Az utolsó gyermek születését követően aztán ráunt feleségére és egy régi magyarországi szeretőre hivatkozva megszégyenítette a hívek előtt, hogy megcsalja. A válást 1967-ben mondták ki, Ilona pedig a két fiúgyermekkel elköltözött Pándytól. Ágnes későbbi vallomása alapján apja nemcsak őt, de három évvel fiatalabb öccsét is rendszeresen megerőszakolta. Miután felesége a két fiúval elhagyta, lányát teljesen szexuális bűvkörébe vonta, melynek következtében a serdülő Ágnes beleszeretett apjába és ténylegesen is szeretőjévé vált. Pándy hatását az emberekre – különösen azokra, akik közel álltak hozzá – nem lehet figyelmen kívül hagyni. A későbbi nyomozás során a magyar rendőrök közül többen is elmondták, hogy a férfi meglehetősen igénytelen volt. Nem fürdött, testhajlatait csak egy vizes szivaccsal dörzsölte át, ecetszagú pulóverét pedig évekig hordta.A hetvenes évektől kezdődően Pándy gátlástalansága nem ismert határokat. Létrehozta az YDNAP nevű alapítványt (a Pándy név fordítottja), melynek a célja tehetséges, ifjú reformátusok támogatása volt a tanulásban. Az alapítvány nevében felvett támogatások és kölcsönök gazdag emberré tették, három háza is volt Belgiumban. A pénz mellé azonban Pándy nőt is akart. Vagy inkább nőket. Apróhirdetéseket adott fel magyar újságok társkereső rovataiban Harmath Tas néven „Európai nászút” jeligével.

„Mi nem dohányzunk. Középkorú férfi vagyok, gyerekkel. Olyan asszonyt keresek, aki nem dohányzik és gyerekei vannak, mert a házamat gyerekhangokkal akarom megtölteni. Szeretem a gyerekeket.”

A hirdetés szövege az események tükrében utólag már elborzasztó és undorító, de akkor még nem sejtett senki semmit. Mindig akadt olyan elvált, elhagyott vagy csak nehéz helyzetben lévő gyermekes anya, aki vállalkozott a belgiumi útra, hogy találkozzon és együtt lehessen a lányát egyedül nevelő lelkésszel. Két vagy három hónap után szinte mindegyikük visszatért Magyarországra. Néhányuk jó képet őrzött Pándyról és a Brüsszelben töltött időkről, de a nyomozás soha nem tudta felderíteni, hogy pontosan hányan keltek útra Magyarországról és hányan tértek haza a Kárpátokba. Egyikük később a Nederlands Dagblatt nevű újság kérdésére elmondta, hogy ott tartózkodása során feltűnt neki, hogy a ház tele volt maró vegyszerekkel, amit szóvá is tett, de Pándy elhessegette a kérdést azzal, hogy sok a felújítás…

A belgiumi magyar gyülekezetnek 1978-ra lett elege teljesen Pándyból, aki lemondott tisztségeiről és vallástanítással foglalkozott a későbbiekben. Ugyanebben az évben a férfi hazautazott rokonaihoz Kárpátaljára és meglehetősen sok időt töltött el Magyarországon is, főként Szabolcsban. Ezen utazásai során ismerkedett meg a három gyermekes anyukával, Fintor Edittel, akit elcsábított és kalandos úton Brüsszelbe vitetett. Az asszonyt és három kislányát (az első házasságból született Tímeát és a második házasságából született Anikót és Zsuzsát, akik Pándy sötét, félelmekkel teli otthonában a Tünde és Andrea neveket kapták) Pándy megrendelésére egy Barkas-sal csempészték át a vasfüggönyön, ráadásul az ördögi lelkész a papírmunkára is nagyon ügyelt és olyan dokumentumokat szerzett be, melyekkel a lányok eredeti apjának alkalmatlanságát tudta igazolni.Miután Pándy feleségül vette Fintor Editet két közös gyermekük is született, ifjabb András és Réka. Háza immár gyermekekkel telve volt, azonban nevetés soha nem hallatszódott ki. Ágnes későbbi elmondása alapján apja „mindennap protestáns vallási könyveket olvasott sötét, ablaktalan dolgozószobájában, melynek egyetlen villanykörte adott némi pislákoló fényt… Sosem kért, mindig követelt. Faragott székben terpeszkedett, gyerekei ilyenkor csak a földre ülhettek. A Szentlélek beszél rajtam keresztül – jelentette ki.”

A nyolcvanas évek elején tehát az ötven fölötti Pándynak két nőtől összesen öt saját gyermeke volt, a saját házában három örökbefogadott gyermek mellett két lánya és egy fia élt vele. A felesége mellett rendszeres nemi életet élt Ágnessel, de nem tudott (és valószínűleg nem is akart) parancsolni pedofil vágyainak és hosszú időn keresztül rendszeresen megerőszakolta Edit első házasságából származó lányát, Tímeát is, melynek következtében szerencsétlen lány teherbe esett és 1984 novemberében megszülte Pándy András újabb gyermekét, Márkot.Az apja hipnotikus hatása alatt álló Ágnes – aki egyébként is betegesen féltékeny volt minden nőre Pándy András közelében – vetélytársat látott Tímeában és 1985-ban azzal az ürüggyel, hogy pénzt talált az egyik szobában a tapéta alatt, egy vasrúddal megpróbálta agyonverni a lehajoló lányt, de nem sikerült véghez vinnie tettét. Tímea gyermekével együtt elmenekült a vérfertőzéssel mérgezett házból és rövid idő múlva Kanadába távozott, ahol névházasságot kötött nagybátyjával. Ezt követően nevet változtatott és hamarosan visszaköltözött Magyarországra. Szerencsére ezzel Pándy András és Ágnes teljesen szem elől tévesztette a borzalmakat átélő Tímeát, ugyanis a páros három alkalommal is Kanadába utazott, hogy megtalálja és elhallgattassa, mint a pedofília élő bizonyítékát. Egy szimpla dns vizsgálat (ahogy erre 1999-ben sor is került) azonban igazolni tudta volna azonnal, hogy Pándy András az apja Tímea gyermekének.

Az eddig is rémisztő, sötét történet ezek után válik igazán véressé. Tímea menekülése ugyanis fordulatot hozott Pándyék életébe. A lány még Kanadából 1986-ban levelet írt anyjának, melyben elárulta, hogy fia valójában András gyermeke. Fintor Edit felháborodásának hangot adva számon kérte a férjét, aki hamar eldöntötte, mit kell tennie. A lelki és fizikai erőszakot egyaránt alkalmazó, pedofil Pándy „hűséges” szeretőjéhez, a lányához fordult.

„Edit nem érdemli meg, hogy köztünk legyen. Tímea pártjára állt, elárul minket, tönkre akarja tenni a családot. Ha ez így megy tovább, mindannyiunknak annyi és én ezt nem engedem.”

A páros először arra kényszerítette Fintor Editet, hogy írjon egy levelet, melyben közli, hogy Andrea nevű gyermekével elhagyja a férjét és Németországba költözik, majd 1986. július 31-én Ágnes egy kalapáccsal fejbe verte és megölte az asszonyt. Apja pedig a véres kalapácsot átvéve Andrea fejét verte szét. Az áldozatokat a pincébe cipelték, ahol Ágnes bíróságon tett vallomása szerint az ő feladata a belső szervek eltávolítása, míg apjáé a holttestek feldarabolása volt. A testrészeket az eldugult lefolyók tisztításához használt, Cleanest nevű vegyszerben feloldották, a megmaradt nagyobb darabokat pedig egy közeli mészárszékre vitték A bírósági tárgyaláson Ágnes elmondta, hogy a borzalmas tetthez csak konyhai eszközöket használt, így meglehetősen nagy erőre volt szüksége a vágásokhoz. A bíró azon kérdésére, hogy mit érzett közben, kizárólag annyit mondott: „Hideg volt.”Az ördögi Pándy a gyilkosságokat követően Edit másik lányával, Tündével Németországba utazott és a megölt asszony levelét onnan adta fel saját címére. 1986. október 8-án még feljelentést is tett ellene, hogy elhagyta a családját. A horrorisztikus események azonban ezzel nem értek véget. 1988-ban a szintén Brüsszelben élő Sőrés Ilona nehezményezte, hogy Pándy örökbe akarta fogadni Tündét és nemtetszésének hangot adva követelően lépett fel volt férje ellen, melyben támogatták a férfival közös, ekkor már huszonéves fiai is. Pándy nem tétovázott, Ágnessel egy karabélyt vásároltak és egy alkalommal (1988. március 20.) a náluk ebédelő Dánielt a saját testvére (apjuk parancsára) közvetlen közelről fejbe lőtte. A gyilkosság után áthívták a nem messze élő Ilonát azzal, hogy Dániel nem érzi jól magát és mikor az anya megérkezett, lánya a karabéllyal őt is meggyilkolta. A legfiatalabb testvérrel, Zoltánnal néhány héttel később végeztek. Mivel a fiú nem hitte el a páros meséjét, hogy anyja és bátyja üdülni mentek, aggódni kezdett, Pándy ezért vacsorázni hívta a házába és lelőtte ezt a fiát is. Az áldozatokat ugyanúgy tüntették el, mint két évvel korábban: a testeket savba áztatták, a maradványokat pedig egy közeli vágóhíd állati csont- és mócsingtárolójába dobták.

Az iszonyú és felfoghatatlan gyilkosságok után a pár boldogan élte tovább életét Pándy házában a két kisgyerekkel Andrással és Rékával, valamint Edit harmadik lányával, Tündével, akit a szörny gyakran megerőszakolt. Az akkor tizenhét éves Tünde 1989-re egyre kevésbé tudta elviselni a folyamatos megaláztatásokat és a már hatvan év fölötti Pándy ismét ölésre szánta el magát. Ágnest nyaralni küldte a tengerhez Rékával és Andrással és mire hazaértek, Tündének nyoma veszett. Ágnes kérdésére a férfi csak annyit volt hajlandó közölni, hogy a lány elköltözött, de a pincében tárolt Cleanest mennyisége jóval kevesebb volt, mint az elutazás előtt…

A következő három év sem hozott megnyugvást, kitört Romániában az 1989-es forradalom, melynek következtében Pándy alapítványán (a még mindig működő YDNAP) keresztül rendszeresen árva gyerekeket költöztetett román területekről a brüsszeli házába. A Népszava egyik későbbi tudósítása szerint senki nem tudta, mi történt ezt követően a gyerekekkel…Annyi azonban bizonyos, hogy Ágnes féltékenysége nem csillapodott, sőt, annyira elhatalmasodott rajta, hogy 1992-ben feljelentést tett a belga rendőrségén hat családtagjának eltűnése és apja molesztálása miatt. A hét órás kihallgatás után a rendőrök meghallgatták Pándyt is, aki színészi képességeit latba vetve dühösen elmagyarázta a nyomozóknak, hogy lánya egy szekta tagja lett, az elméje elborult és nyilván csak össze-vissza beszélt. A belga rendőrségnek ennyi elég volt, az ügyet lezárták és irattárba tették. A történethez hozzátartozik, hogy ez már a második ilyen eset volt, ugyanis egy Pándyt jól ismerő, holland lelkipásztor, Andries Den Broeder Magyarországon járva véletlenül találkozott Fintor Edit rokonaival, akik évek óta nem hallottak a nőről. A lelkipásztor magánnyomozásba kezdett, majd a meglehetősen gyanús körülményeket írásban jelezte a belga királynőnek. Az eltűnések miatt hivatalos vizsgálatot kérő levél eljutott ugyan az igazságügy-minisztériumba, de soha többé nem került elő…

Az ördögien óvatos Pándy 1992 után rafinált tervet dolgozott ki. Házat vásárolt Dunakeszin és egyre több időt töltött Magyarországon. Névtelen leveleket küldözgetett az Interpolnak és a belga hatóságoknak, melyekben ismeretlenek arról számoltak be, hogy találkoztak valahol a világban (Franciaországban, Dél-Amerikában, Magyarországon) Pándy eltűntnek hitt gyermekeivel. Sőt, éveken át bérelt fel fiatal statisztákat Magyarországon (az YDNAP pénzéből), hogy eljátsszák fiai és nevelt lányai szerepet. A találkozásokról még videófelvételeket is készíttetett.Pándynak majdnem sikerült kicsúsznia a rendőrség karmai közül. A kilencvenes években a belga rendőrség hajtóvadászatot folytatott Marc Dutroux pedofil gyerekgyilkos és bandája után, melynek következtében az ország területén működő pedofil hálózatok közül egyre többet és többet derítettek fel, így bukkant fel Pándy neve ismét. A belga ügyészség újranyitotta a korábban lezárt aktát és 1996-ban megkereséssel élt a magyar rendőrség felé az eltűnések vonatkozásában. A magyarországi nyomozás viszonylag rövid idő alatt eljutott a statisztákhoz és azonnal jelezték is Belgium felé, hogy Pándy családtagjainak eltűnése bűncselekmények gyanúját veti fel. A belgák azonban csak később – mikor már a Dutroux-ügy miatt országos tüntetések kezdődtek – a közvélemény figyelmének elterelése céljából kezdtek foglalkozni az ál-lelkész esetével. 1997-ben kihallgatták Ágnest, aki addigra még rosszabb állapotban volt, mint 1992-ben. A kihallgatást vezető nyomozó engedélyezte, hogy a nő összeszedje a gondolatait és fél órát sétáljon a városban. Mikor Ágnes visszatért, részletes, feltáró vallomást tett és bevallotta az összes gyilkosságot.A rendőrség 1997. október 17-én vette őrizetbe Pándy Andrást hat személy meggyilkolásának gyanújával, de a házkutatások Belgiumban és Magyarországon sem vezettek eredményre. A hat áldozat vonatkozásában semmilyen bizonyíték nem került elő, mely alátámasztotta volna az Ágnes elmondottakat, Pándy pedig hol kenetteljesen, hol gúnyosan kacagva végig tagadott mindent és ragaszkodott ahhoz, hogy két felesége és gyerekei is elhagyták, a világ különböző pontjaira költöztek. Az egyik brüsszeli ház pincéjében a nyomozók találtak fogakat és csontokat, melyek hét vagy nyolc 40 és 50 év közötti nőhöz tartoztak, de soha nem sikerült azonosítani ezeket az áldozatokat – vélhetően a hetvenes években újsághirdetésekkel Belgiumba csábított asszonyokról lehetett szó.A tárgyalás tehát úgy kezdődött meg, hogy a vádirat alapját és az összes bizonyítékot tulajdonképpen Ágnes beismerő vallomása jelentette. A bíróság azonban ezt elegendőnek látta: Pándy életfogytiglant, Pándy Ágnes 21 évet kapott, azonban a nőt 2010-ben feltételesen szabadlábra helyezték és a rendelkezésre álló információk alapján egy apácazárdában él azóta is.

Pándy András ügye véget ért, azonban tartogat még mindig tartogat néhány megválaszolatlan kérdést. Ki volt ez az ördögi ember valójában? A hívektől kicsalt pénz elegendő volt három ingatlan megvételére Brüsszelben? Hogyan szervezte meg Fintor Editék Nyugatra csempészését a hidegháború közepén? A Barkas sofőrjével mi lett? A Népszabadság 1997. december 2-án azt írta, hogy Pándynak dossziéja volt a belga kémelhárításnál és a forradalom után Sőrés Ilona egy alkalommal Belgiumból hazajőve, fel is jelentette a férjét kémkedés miatt. Elképzelhető, hogy Pándy András papírjaival valójában más (esetleg eltűnt fivére, a teológiában jóval jártásabb Sándor) jutott volna el Belgiumba? Valaki, akit a magyar hírszerzés átdobott a forradalom hevében Nyugatra, hogy bomlassza szét az erősnek mondható belgiumi magyar protestáns közösséget? Valaki, aki belga-magyar kettős állampolgár volt, abban az érában, mikor Belgiumban az állampolgárság megszerzésekor lemondatták a kérelmezőt a korábbiról? Valaki, akinek sötét hajlamai és beteg vágyai  teljesen eltorzították a személyiségét?

A választ sosem tudjuk meg, Pándy András 2013. december 23-án a zárkájában halt meg. A világ egyik leggonoszabb embere 86 évet élt.

Források:

http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/judicial-inc/95PANDE_SUPPLEMENT.htm
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00012/12k01.htm
http://www.origo.hu/itthon/20020218apandygyilkossagok.html
http://pestisracok.hu/apam-lucifer-pandy-agnes-vall-sorozatgyilkos-apjarol/
http://killertime.blog.hu/2011/08/15/sorozatgyilkosok_pandy_andras
https://www.facebook.com/remmesek/posts/492279010796969
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ndy_Andr%C3%A1s

Megjegyzés:

Az írás – szerzői azonosság okán – megegyezik az egyperceskrimi.blog.hu oldalon található – már csak korlátozott ideig megtalálható – cikkel. 

Kategória: True Crime | A közvetlen link.